Mosque_Of_The_King_Abdul-Aziz,_Marbella,_SpainDari Ibnu Abbas, ia berkata  telah bersabda Rasulullah SAW : “Aku tidak disuruh memperkuat bangunan Masjid“. Ibnu Abbas berkata: “Sungguh kamu akan memperelok masjid sebagaimana Yahudi dan Nashrani memperelok temapat ibadahnya. (HR. Abu Dawud, Nailul Authar/792).

Dan dari Anas, sungguh Nabi SAW telah bersabda: “Tidak akan terjadi qiyamat, sehingga manusia pada berlebih-lebihan dalam membangun Masjid.” (HR. Imam yang lima, selain Tirmidzi. Nailul Authar/793).

Abu Darda’ berkata : Apabila kamu menghiasi mushaf-mushaf kamu dan kamu mengukir masjid-masjid kamu, maka kehancuran akan menimpa kamu.

Diriwayatkan dalam Syarhussunnah dengan sanadnya sendiri, dari Abu Qilaabah, ia berkata:
Aku pergi pagi-pagi benar keluar bersama Anas bin Malik ke satu kampung, lalu tibalah waktu sembahyang subuh, maka kami menuju ke satu masjid, kemudian bertanyalah Anas bin Malik: Masjid apa ini? Mereka menjawab: Masjid termodern zaman sekarang. Maka berkatalah Anas: Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda: ” Akan datang kepada manusia suatu masa dimana akan berbangga-banggaan dalam membangun masjid tetapi mereka tidak meramaikannya, melainkan sebahagian kecil saja. “.

Ibnu Majah dari jalan “Amr bin Maimun, dari ‘Umar secara marfu’ (suatu perkataan/perbuatan yang disandarkan kepada NAbi SAW, wallahualam) :  ” Tidak akan jelek perbuatan suatu kaum sama sekali melainkan karena mereka telah menghias masjid-masjid mereka.”

Wallahualam. 

Advertisements